Travaux Boulevard de la Woluwe

Mis en ligne le 17 février 2017

UPDATE: de aannemer plaatst momenteel de fundering van de riolering aan de « kant Sint-Lambrechts-Woluwe » van het viaduct van de E40. Ondertussen zal hij (in de loop van de maanden februari en maart) ook actief blijven aan de andere kant van het viaduct (kant Diegem en Vilvoorde): daar zal hij o.a. de riolering plaatsen (zone Leuvensesteenweg) en de huisaansluitingen op de nieuwe riolering aanleggen (zone Statieplaats). In de maand maart zal de inrichting van de werf enigszins wijzigen, meerbepaald de aansluiting van de Oudstrijderslaan en de Leuvensesteenweg op de gewestweg Woluwedal.

Stand van zaken werken kant rijrichting Diegem/Vilvoorde

Momenteel werkt de aannemer vooral aan de kant waar het verkeer in de rijrichting van Diegem en Vilvoorde rijdt. In de loop van maart zullen de aansluitingen van de Leuvensesteenweg en de Oudstrijderslaan op de gewestweg Woluwedal enigszins opschuiven. Dat zal de aannemer ruimte geven om de rioleringspalen ter hoogte van deze zijstraten (de Leuvensesteenweg en de Oudstrijderslaan) aan te leggen. Daarop zal hij de riolering zelf afwerken en de bovenbouw van de weg aanleggen. Volgens de huidige planning zal de aannemer voor het zomers bouwverlof (in juni of juli) de werken aan de kant van de weg waar in normale toestand het verkeer naar Diegem en Vilvoorde rijdt, afronden. Op dat moment zal de aannemer de werken starten aan de andere kant van de weg (rijrichting  Sint-Lambrechts-Woluwe).

Einddatum werken?

Aanvankelijk kondigden we aan dat de werken beëindigd zouden worden in de zomer van 2017 (twee jaar na de start). De uitvoeringstermijn zal dus aanzienlijk langer worden, maar Wegen en Verkeer zal er alles aan doen om een verlenging van de aanvankelijk afgesproken termijn zoveel mogelijk te beperken. 

Kunnen er ondertussen kruispunten en zijstraten (deels) opengesteld worden?

Wegen en Verkeer besliste voor de start van de werken (in samenspraak met de gemeentebesturen en de politie) om een systeem van keerpunten in te voeren. Daarbij moet het verkeer, om bepaalde afslagbewegingen te maken, omrijden via tijdelijke keerpunten op de gewestweg Woluwedal. Hoewel in deze situatie met keerpunten de globale verkeersdoorstroming beter is dan bijv. in een situatie waarbij we de regeling van de verschillende kruispunten apart zouden aanpassen, is er nog veel hinder, vooral voor het verkeer dat uit de zijstraten komt.

Gedurende de laatste maanden van inactiviteit (najaar 2016) op de werf heeft Wegen en Verkeer veel vragen gekregen om kruispunten open te stellen. Dit zal helaas geen soelaas brengen voor de globale verkeerssituatie, want als we een bepaald kruispunt openstellen, zal dat de verkeersdoorstroming te veel verstoren. Normaal gezien  zal de huidige verkeerssituatie dus dezelfde blijven tot het einde van de werken. Ook de afgelopen maanden hebben we de verkeerssituatie gelaten zoals ze was: hoewel er geen werken gebeurde, was de weg wel al deels opgebroken en was het voor de globale verkeerssituatie beter om de werfsituatie te laten zoals ze was.

 

 

Lettre aux riverains :

Herinrichting woluwedal (R22)
Zaventem

Rioleringswerken terug op snelheid
Beste bewoner,
In onze laatste nieuwsbrief informeerden we u dat de rioleringswerken eind januari terug van start zijn gegaan. De koudste temperaturen liggen achter ons waardoor de werkzaamheden terug op snelheid komen. Deze week plaatst de aannemer de fundering van de riolering aan de ‘kant Sint-Lambrechts-Woluwe’ van het viaduct van de E40. Daarnaast blijft hij in februari en maart ook actief aan de andere kant van het viaduct (kant Diegem en Vilvoorde). Daar zal hij o.a. de riolering plaatsen (zone Leuvensesteenweg) en de huisaansluitingen op de nieuwe riolering aanleggen (zone Statieplaats).

Werken kant rijrichting Diegem/Vilvoorde
In de voorbij weken werkte de aannemer aan de riolering aan de de kant Diegem/Vilvoorde van het viaduct van de E40. Eind deze week zal het deel van de riolering in Woluwedal (R22) tussen het kruispunt met de Leuvensesteenweg en dat met de Oudstrijderslaan volledig klaar zijn.
Op maandag 13 februari plaatste de aannemer met behulp van de paalmachine funderingspalen aan de de ‘kant Sint-Lambrechts-Woluwe’ van het viaduct. Daarna gaat de paalmachine gedurende drie tot vier weken naar een andere werf in Vlaanderen. Tijdens de afwezigheid van de paalmachine, blijft de aannemer aan deze kant van het viaduct verder werken aan de riolering.
In de loop van maart komt de paalmachine terug naar Woluwedal, opnieuw aan de kant Diegem/Vilvoorde van het viaduct. Hier start de aannemer dan met de aanleg van de funderingspalen van de riolering ter hoogte van de Leuvensesteenweg en de Oudstrijderslaan.
Om de aannemer ter hoogte van de Leuvensesteenweg en de Oudstrijderslaan de nodige ruimte te geven om de rioleringswerken te kunnen uitvoeren, moeten we de aansluitingen van beide wegen op de gewestweg Woluwedal opschuiven. Hiervoor wordt er een tijdelijke asfaltlaag (omleidingsweg) aangelegd waarover het verkeer kan rijden. De aannemer kan dan het stuk weg opbreken waar vandaag het verkeer over rijdt. Wegen en Verkeer verwacht dat deze ingreep ergens begin maart zal gebeuren. Door de wisselende weersomstandigheden is dat echter nog niet zeker. Zodra Wegen en Verkeer met enige zekerheid weet wanneer deze fasewissel zal gebeuren, wordt u ingelicht via deze nieuwsbrief.

Fase 1 klaar in zomer 2017
Voor aanvang van het project communiceerde Wegen en Verkeer dat de werken klaar zouden zijn in de zomer van 2017, twee jaar na de start. Volgens de huidige planning zal de aannemer voor het zomers bouwverlof (juli 2017) de werken aan de kant van de weg waar in normale toestand het verkeer naar Diegem en Vilvoorde rijdt, afronden. Dit betekent dat in de zomer van 2017 de eerste van twee fasen klaar zal zijn. Daarna verschuiven de werkzaamheden naar de andere kant van de weg (rijrichting  Sint-Lambrechts-Woluwe). De uitvoeringstermijn zal dus aanzienlijk langer worden, maar Wegen en Verkeer doet het nodige binnen haar mogelijkheden om de verlenging van de oorspronkelijke termijn zoveel mogelijk te beperken.

Kunnen er kruispunten en zijstraten (deels) opengesteld worden?
Wegen en Verkeer besliste voor de start van de werken (in samenspraak met de gemeentebesturen en de politie) om een systeem van keerpunten in te voeren. Daarbij moet het verkeer, om bepaalde afslagbewegingen te maken, omrijden via tijdelijke keerpunten op de gewestweg Woluwedal. Hoewel in deze situatie met keerpunten de globale verkeersdoorstroming beter is dan bijvoorbeeld in een situatie waarbij we de regeling van de verschillende kruispunten apart zouden aanpassen, is er nog veel hinder. Vooral voor het verkeer dat uit de zijstraten komt.
Gedurende de laatste maanden van inactiviteit (najaar 2016) op de werf heeft Wegen en Verkeer veel vragen gekregen om kruispunten open te stellen. Dit zal helaas geen soelaas brengen voor de globale verkeerssituatie. Als een bepaald kruispunt wordt opengesteld, zal dat de verkeersdoorstroming te veel verstoren. Normaal gezien blijft de huidige verkeerssituatie behouden tot het einde van de werken.

Les commentaires sont fermés.